All posts in category ילדים

כוויות בילדים ותינוקות

הסיכון של מבוגרים לסבול מכוויות נמוך בהרבה מזה של ילדים צעירים ותינוקות. במיוחד עבור ילדים צעירים בגיל הנמוך מארבע שנים קיים חוסר מודעות בנושאי זהירות מחום ולהט. כאשר מוסיפים לכך את הסקרנות ואת הנטייה הטבעית לגעת בכל דבר חדש או לא מוכר, מקבלים סיכון גבוה ביותר להיפגעות מכוויות. למרבה המזל, ניתן לנקוט לא מעט צעדים […]